PÜHENDUMUS / DEDICATION
Betti Alveri Muuseum / Betti Alveri Museum
24.01. – 04.03.2023

Jõgeval Betti Alveri muuseumis avati Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas üliõpilaste näitus „Pühendumus“. Maalide ja kollaažidega astus üles kuusteist maaliosakonna tudengit – Daniel Petuhhovi, Jüri Runneli, Kristin Ermi, Mia Melanie Saare, Helen Langi, Laura Marita Lappalaineni, Hedi Kuhi, Kadri Kalve, Mari Frühlingi, Caroliina Luhametsa, Karoliina Tomassoni, Maarja Pettai, Angeliina Birgit Liivlaidi, Kätriin Säde, Nele Musta ja Miina Vilo töid. Osa autoritest oli ka avamispäeval kohal. Teemaks pakkus kuraator märksõna „pühendumus“. „Minu missiooniks oli panna kunstnikke arutlema pühendumuse üle ning selle tungi üle, mis neid on suunanud kunsti tegemiseni. Väljapanek annab edasi Pallase tudengite loomingu mitmepalgelisust ja pidevat soovi katsetada. Näha saab kunstnike sisekaemusi, millesse on põimitud nii valu, armastust kui ka fantaasiat,“ ütles Mia Melanie Saar. Pisut üldistades märkis ta, et näitus annab aimu, milline hakkab Eesti kunstimaastik peatselt välja nägema. Näitusetööd pole üldjuhul valminud õppeülesandeid täites, vaid tudengite vaba loominguna. Kui Mia Melanie Saar kolm päeva enne avamist näitusetööd kätte sai, selgus, et tegemist on väga kirju kogumiga, mille näituseks seadmine on keeruline, aga põnev ülesanne. „Huvitaval kombel hakkasid pildid justkui iseenesest teatud ühisjoonte alusel gruppe moodustama,“ ütles Mia.

Tekst: Riina Mägi

ENG

In the Betti Alver Museum in Jõgeva, the exhibition “Dedication” by the students of Pallas Art School of Tartu was opened. Sixteen painting department students performed with paintings and collages. In the museum you can see Daniel Petuhhov, Jüri Runnel, Kristin Erm, Mia Melanie Saare, Helen Lang, Laura Marita Lappalainen, Hedi Kuh, Kadri Kalve, Mari Frühling, Caroliina Luhamets, Karoliina Tomasson, Maarja Pettai, Angeliina Birgit Liivlaidi, Kätriin Säde, Nele Musta and works by Miina Vilo. The curator suggested the keyword “commitment” as the topic. “My mission was to get artists to discuss commitment and the drive that drives them to make art. The exhibition conveys the diversity of Pallas students’ creations and their constant desire to experiment. You can see the artists’ introspection, in which pain, love and fantasy are interwoven,” said Mia Melanie Saar. Exhibition works are generally not completed by study assignments, but as free creations of students. When Mia Melanie Saar received the exhibition work three days before the opening, it turned out that it is a very colorful collection, which is a difficult but exciting task to set up for an exhibition. “Interestingly, the images seemed to form groups by themselves based on certain commonalities,” said Mia.

Writen by: Riina Mägi

Fotod: Riina Mägi